Testa Colivia-appen
Testa Colivia-appen
Colivia logga
close

Ladda ner appen genom att scanna koden med din mobilkamera.

Testa Colivia-appen

  • Helt gratis
  • Se alla uppdrag och matcha rätt
  • Planera och tidsrapportera
  • Kommunicera med oss
  • Scheman, ersättning och mer

Nationella avtalet

Frågor och svar kring det nationella avtalet

Här finns sammanställd information angående det nya nationella avtalet för bemanningsuppdrag inom region som gäller för hyrläkare och bemannings­sjuksköterskor.

Nationella avtalet

expand_more

Det nya nationella avtalet för vårdpersonal innebär att alla regioner i Sverige har gått ihop i en gemensam upphandling för inhyrning av sjuksköterskor och läkare. Detta syftar till att skapa enhetlighet och tydlighet i regelverk och upplägg över hela landet, vilket ersätter det nuvarande systemet där priser, regler och rutiner skiljer sig åt mellan olika regioner. För dig som vårdkonsult är det viktigt att förstå detta avtal för att kunna anpassa sig till förändringarna och maximera sina möjligheter till nya spännande uppdrag inom regionerna.

expand_more

Enligt det nationella avtalet för vårduppdrag är det viktigt att ha två chefsreferenser för varje ny presentation. Dessa referenser måste vara från din senaste arbetsplats. Om du inte har två chefer att referera till kan en arbetsledare användas.Vi på Colivia genomför regelbundet referenstagning och kvalitetsbedömning för alla nya konsulter som önskar arbeta. För de som jobbar regelbundet, hjälper vi till med att uppdatera referenser genom att prata med dina tidigare chefer.

expand_more

Zonindelningen innebär att varje kommun i Sverige tilldelats en specifik zon som påverkar prissättningen för inhyrd vårdpersonal. Detta innebär att ersättningen kan variera beroende på om man arbetar i en storstad (Zon 1), mindre städer (Zon 2) eller landsbyggd (Zon 3).

expand_more

De viktigaste förändringarna enligt det nya nationella avtalet inkluderar krav på genomförd HLR-utbildning, införandet av obligatorisk tjänstepension, ändrade karensregler samt prioritering av erfaren vårdpersonal. Det är avgörande för vårdkonsulter att vara medvetna om dessa förändringar för att anpassa sig till kraven och maximera sina möjligheter till uppdrag.

expand_more

Enligt det nya nationella avtalet är det ett krav att du som bemanningssjuksköterska eller hyrläkare som önskar arbeta med uppdrag inom region ska ha genomfört en HLR-utbildning under de senaste 12 månaderna. Detta krav gäller oavsett om man ska påbörja, förnya eller förlänga ett regionuppdrag under det nya nationella avtalet.

expand_more

För dig som vårdkonsult är det viktigt att notera att vissa specifika HLR-utbildningar kan komma att krävas beroende på behoven för det specifika uppdraget. Behovet av vilken specifik HLR-utbildning styrs av avropande enhet. Vanligtvis inkluderar dessa S-HLR Vuxen, S-HLR Barn, A-HLR Vuxen eller A-HLR Barn. Det är viktigt att betona att det endast är praktiska HLR-utbildningar som är godkända, webbaserade eller teoretiska kurser uppfyller därför inte kraven för genomförd HLR utbildning inom det nationella avtalet. Vi kommer också att informera dig om vilken typ av utbildning som är relevant för dig. Prata med din tilldelade konsultchef om du saknar genomförd godkänd HLR-utbildning.

expand_more

Pensionskravet är något som berör alla, även dig som har eget bolag, eller är ansluten till kollektivavtal. I det nya avtalet finns ett obligatoriskt pensionskrav, vilket innebär att man måste avsätta pension för alla mellan 25-65 år, oavsett anställningsform. Enligt det nationella avtalet måste alla konsulter ha en pensionsavsättning på 4,5 % för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta påverkar i första hand dig som tidigare valt att få hela lönen utbetald, inklusive pension. Från och med nu kommer den fastställda procenten på 4,5% av lönen att sättas av som pension. Men för dig som är över 65 år finns fortfarande möjligheten att välja att få pensionen utbetald som lön.

expand_more

Karensperioden har nu förlängts till 12 månader, jämfört med den tidigare varierande perioden mellan 6 och 12 månader och tillämpas om du tidigare har varit direkt anställd av regionen. Karensperioden är något som berör alla, oavsett anställningsform, och för dig som är timanställd mäts din karensperiod från ditt senaste arbetspass.

expand_more

I det nya avtalet kommer personal med längre erfarenhet från aktuell enhet eller den som kan ta fler pass att prioriteras. Därför är det extra viktigt att du som vårdkonsult ser över möjligheten att öka dina arbetspass och skapa erfarenhet inom önskade områden för att förbättra dina chanser till framtida uppdrag.

expand_more

Karensperioden är den tid vårdkonsulter måste vänta efter en avslutad anställning innan de kan ta uppdrag i samma region, om de tidigare har varit direkt anställda där. I det nya avtalet har karensperioden förlängts till 12 månader och påverkar alla vårdkonsulter, oavsett anställningsform.

expand_more

Det nationella avtalet, koordinerat av regionerna med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR), har som mål att gradvis ersätta befintliga avtal med en enhetlig upphandling för samtliga 21 regioner. Övergången till det nya avtalet förväntas ske gradvis, beroende på när de nuvarande avtalen löper ut i varje specifik region.De första regionerna förväntas ansluta sig till det nya avtalet under första kvartalet 2024. Och följande regioner har hitintills anslutit sig till det nya avtalet: – Region Kalmar (endast läkare inom primärvården) – Region Jönköping (endast sjuksköterskor) – Region Uppsala – Region Västmanland (endast läkare) – Region Sörmland (endast läkare) Under Mars månad förväntas dessa regioner träda in: – Region Kronoberg (endast sjuksköterskor 1/3) – Region Västmanland (kompletterar med sjuksköterskor) – Region Sörmland (kompletterar med sjuksköterskor) – Region Gotland (sjuksköterskor och läkare) – Region Halland (sjuksköterskor och läkare) – Region Värmland (sjuksköterskor och läkare) Under april månad ansluter dessa regioner till det nationella avtalet: – Region Jämtland Härjedalen (sjuksköterskor och läkare) – Region Östergötland (sjuksköterskor och läkare) – Region Västernorrland (sjuksköterskor och läkare) – Region Norrbotten (sjuksköterskor och läkare) – Region Västerbotten (sjuksköterskor och läkare) – Region Gävleborg (sjuksköterskor och läkare) – Region Dalarna (sjuksköterskor och läkare) Från maj månad ansluter resterande regioner in i avtalet och en del kompletterar med ny yrkeskategori. – Region Kronoberg (kompletterar med läkare) – Region Skåne (sjuksköterskor och läkare) – Regionstyr. Stockholm (sjuksköterskor och läkare) – Tiohundra AB (sjuksköterskor och läkare) – Region Blekinge (sjuksköterskor och läkare ⅙) ) – Region Örebro län (sjuksköterskor och läkare ⅙ ) – Region Kalmar (kompletterar med läkare inom slutenvård samt sjuksköterskor under september samt läkare inom psykiatri under oktober) – Region Jönköpings län (kompletterar med läkare under februari 2025)

Hur påverkas jag av det nationella avtalet?

Läs mer här!

Hitta ditt nästa vårduppdrag!

  • Se alla lediga SSK & LKR jobb i appen
  • Snabb återkoppling via chatten
  • Spara & planera in framtida uppdrag
  • Se ditt schema, lön & tidrapportera

Scanna koden med din mobilkamera för att se alla aktuella uppdrag i vår app.

Mer om Colivia-appen