Testa Colivia-appen
Testa Colivia-appen
Colivia logga
close

Ladda ner appen genom att scanna koden med din mobilkamera.

Testa Colivia-appen

  • Helt gratis
  • Se alla uppdrag och matcha rätt
  • Planera och tidsrapportera
  • Kommunicera med oss
  • Scheman, ersättning och mer

Blogg

Nationella avtalet

24 januari, 2024

För dig som arbetar som vårdkonsult idag, eller som funderar på att bli det i framtiden. Vi förstår att det nya nationella avtalet för vårdpersonal kan väcka en hel del frågor och funderingar. För att du ska kunna ta reda på hur dessa förändringar kan eller kommer att påverka dig som vårdkonsult, vilka förmåner som väntar och hur du kan stärka dina chanser till spännande uppdrag har vi på Colivia satt ihop denna artikel för att skapa en bättre förståelse för vad avtalet kan komma att innebära för dig och din karriär.  

Den nationella upphandlingen innebär i enkelhet att alla Sveriges regioner tillsammans gått ihop i en gemensam upphandling för inhyrning av sjuksköterskor och läkare. Avtalet grundar sig i skapa enhetlighet och tydlighet i regionerna. Vilket innebär att det i framtiden blir samma regelverk och upplägg i alla regioner, till skillnad från idag då priser, regler och rutiner skiljer sig åt beroende på vilken region som efterfrågar hyrpersonal.

Bakgrund

Sveriges bemanningsföretag har haft möjligheten att ansöka om att vara leverantör av sjuksköterskor och läkare i den nya nationella upphandlingen. En del har ansökt om båda yrkesgrupperna medan några bara har ansökt om en. Colivia har vunnit tilldelning i båda yrkeskategorierna, dvs både för sjuksköterskor och läkare. Vilket betyder att vi under de närmsta fyra åren får möjlighet att erbjuda hyrpersonal i alla 21 regionerna utifrån de avrop som skickas ut av de olika vårdenheterna inom regionerna.  

Introduktionen av avtalet kommer dock inte att ske samtidigt för alla regioner utan varierar beroende på när de nuvarande avtalen löper ut i varje specifik region. De första regionerna förväntas ansluta sig till det nya avtalet under första kvartalet 2024, och avtalet förväntas gälla under fyra år. 

 

Ett enhetligt regelverk och prissättning genomförs över hela Sverige baserat på zonindelning

För att säkerställa en rättvis fördelning av ersättning har varje kommun i Sverige tilldelats en specifik zon som påverkar prissättningen för inhyrd vårdpersonal. Generellt kan man säga att du kan förvänta dig en högre ersättning om du arbetar i en glesbygd, dvs Zon 3, jämfört med en storstad som ingår i Zon 1. Viktigt att notera är att definitionen av storstadsområde kan vara bredare än vad man tänkt sig. I zonindelningen har man exempelvis tagit höjd för kommunens närhet till en större stad. För att vara på säkra sidan prata alltid med din konsultchef om vilken zon den specifika platsen du önskar arbeta på ingår i. 

Den geografiska indelningen i tre zoner: 

Storstad, Zon 1, exempelvis: Jönköping, Kalmar, Lund, Danderyd med mera. Mindre städer, Zon 2, exempelvis: Gävle, Hudiksvall, Eksjö, Borgholm, Ystad med mera. Landsbyggd, Zon 3, exempelvis: Mora, Ludvika, Åre, Sunne, Dorotea, Tanum med mera.

Alla regioner kommer inte att övergå till det nya avtalet samtidigt. Vilket innebär att det under de kommande månaderna fortfarande kommer att finnas en del skillnader avseende ersättning och skallkrav på uppdragen i de olika regionerna.

Reseersättning tillämpas endast i de fyra nordligaste regionerna

Reseersättning kommer endast att gälla för uppdrag i de nordligaste regionerna,  Västernorrland, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen samt Norrbotten. Prata med din tilldelade konsultchef om du är bokad på ett uppdrag där ersättningen är relevant. 

Prioritering av erfaren vårdpersonal 

I det nya avtalet kommer personal med längre erfarenhet från aktuell enhet eller den som kan ta fler pass att prioriteras. Därför är det viktigt att du som vårdkonsult ser över möjligheten att öka dina arbetspass och skapa erfarenhet inom önskade områden för att förbättra dina chanser till framtida uppdrag. 

Krav på genomförd HLR-utbildning 

Enligt det nya nationella avtalet är det ett krav att du som bemanningssjuksköterska eller hyrläkare som arbetat med uppdrag inom regionen ska ha genomfört en HLR-utbildning under de senaste 12 månaderna. Detta krav gäller oavsett om man ska påbörja, förnya eller förlänga ett regionuppdrag under det nya nationella avtalet. 

Tjänstepensionen är obligatorisk och nya ändrade karensregler träder i kraft.

Pensionskravet är något som berör alla, även dig som har eget bolag, eller är ansluten till kollektivavtal. I det nya avtalet finns ett obligatoriskt pensionskrav, vilket innebär att man måste avsätta pension för alla mellan 25-65 år, oavsett anställningsform. Enligt det nationella avtalet måste alla konsulter ha en pensionsavsättning på 4,5 % för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta påverkar i första hand dig som tidigare valt att få hela lönen utbetald, inklusive pension. Från och med nu kommer den fastställda procenten på 4,5% av lönen att sättas av som pension. Men för dig som är över 65 år finns fortfarande möjligheten att välja att få pensionen utbetald som lön. 

Karens

Karens perioden har nu förlängts till 12 månader, jämfört med den tidigare varierande perioden mellan 6 och 12 månader och tillämpas om du tidigare har varit direkt anställd av regionen. Karens perioden är något som berör alla, oavsett anställningsform, och för dig som är timanställd mäts din karens period från ditt senaste arbetspass. 

Karens perioden är den tid du måste vänta efter en avslutad anställning innan du kan ta uppdrag i samma region, om du tidigare har varit direkt anställd där.

 

Sammanfattning

Vi hoppas att denna sammanfattning ger dig en ökad förståelse för det kommande nationella avtalet. Som utvald leverantör ser vi på Colivia fram emot att tillsammans med er bemanningssjuksköterskor och hyrläkare bemanna samtliga regioner i Sverige. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.