Testa Colivia-appen
Testa Colivia-appen
Colivia logga
close

Ladda ner appen genom att scanna koden med din mobilkamera.

Testa Colivia-appen

  • Helt gratis
  • Se alla uppdrag och matcha rätt
  • Planera och tidsrapportera
  • Kommunicera med oss
  • Scheman, ersättning och mer

Blogg

Slaget om vården handlar om patienterna och personalen

24 augusti, 2022

I dagarna har jag läst Dagens Medicins sammanställning av de politiska partiernas fokus inom vårdområdet inför valet samt lyssnat på en inspirerande debatt som arrangerades av Forum för Health Policy där de åtta största partierna fick lyfta sina åsikter kring vårdpolitiken ur ett antal olika perspektiv. Det som slår mig när jag lyssnar, läser och reflekterar kring vilka ämnen som politiken lyfter som de viktigaste inför valet är ett par saker. 

1. Debatten handlar väldigt mycket om vad vi kan göra på riksplanet medan vården som vi ju vet beslutas, utvecklas och bedrivs på regional och kommunal nivå. Däremot är de ämnen som lyfts av bredare art. Det kommer att krävas en samsyn och samordning för att genomföra det som de politiska partierna vill och dessutom behöver de regionala tankarna och viljorna komma upp till ytan. 

2. En stor sak i valet handlar om personalen och hur vi skall som system få personalen att trivas på arbetet oavsett om vi är mitt i en pandemi eller ur densamma. Vi pratar fortbildning, listning med mera men jag tror att vi även behöver lägga in flexibilitet i detta. De som jobbar i vården idag och ännu mer framöver har en annan förväntan på flexibilitet än vad tidigare generationer har haft. Detta behöver vi möta – om det är som i vårt fall med flexibla resurser som ger andrum till vården eller om det löses på annat sätt är inte det viktigaste utan det är snarare att vi verkligen tar det hela på allvar.

3. Digitaliseringen av vården lyfts fortfarande som nyckeln och det som kommer att göra att vi klarar den kommande perioden där de som drar in skatt till samhället blir färre och de som skall använda medlem blir fler. Däremot hade min förväntan varit vallöften om huret snarare än att vi skall bli mer digitala. Här måste det gå snabbare och här måste de digitala aktörerna involveras i större utsträckning. 

4. Det pratas också mycket om omställningen till nära-vård – men från den politiska nivån är det mycket generellt prat och relativt lite konkreta tankar och åsikter. Här behöver vi hjälpa varandra för att ställa om. Att vi behöver ställa om är de flesta med på men hur vi skall ställa om kan vara svårare att se – i alla fall om man lyssnar på diskussionerna inför valet. 

5. Jag får dock hopp om att vi har lärt oss en hel del kring både samverkan, systemet i sig och att lägga bort motsättningarna för att klara utmaningarna framåt. De stora skiljelinjerna handlar om privatisering eller snarare eventuella vinster för privata utförare av vård. Klart mer nyanserade diskussioner kring detta och med fokus på att få friska patienter snarare än bara privat vård kontra offentlig. 

Vi från Colivia ser fram emot fortsatta debatter inför valet och håller tummarna för att vi fortsätter att se till friska medarbetare, friska patienter och ett fokus på ett system som man både vill jobba i och vill besöka. 

/Magnus Lejelöv, Sverige VD Colivia

 

Läs hela sammanställningen från Dagens Medicin här.

Se hela debatten som arrangerades av Forum för Health Policy här.