Testa Colivia-appen
Testa Colivia-appen
Colivia logga
close

Ladda ner appen genom att scanna koden med din mobilkamera.

Testa Colivia-appen

  • Helt gratis
  • Se alla uppdrag och matcha rätt
  • Planera och tidsrapportera
  • Kommunicera med oss
  • Scheman, ersättning och mer

Blogg

Debatt - Skapa tydliga förutsättningar för vårdbemanningen

3 mars, 2023

Magnus Lejelöv, VD för Colivia skriver ännu en gång tillsammans med Torbjorn Ferndahl från ABC Doctor AB Läkarbemanning och Rekrytering, Erik Hellgren från Agito, Arvin Ali från Stensjö Vårdresurs och Magnus Lundqvist från Sjuksyrra AB om att skapa tydliga förutsättningar och ett klimat vad gäller vårdbemanning där vi sätter de som jobbar i vården i första hand.

Den 16 februari skrev vi en debattartikel om hur vi skulle vilja skapa transparenta och tydliga förutsättningar för vårdbemanningen i Sverige. Vi sträckte ut en hand till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med ett förslag om att skapa förtroendeskapande regelverk och kontrollmekanismer, för att vi som leverantörer och regioner/kommuner som beställare ska kunna lita på varandra och skapa värde.

Vårt inspel var seriöst men även väl genomtänkt, då det baseras på det kanske mest välfungerande samarbetsavtalet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vårt mål är att skapa ett klimat där alla kan verka och gemensamt skapa bättre förutsättningar för vårdpersonalen. Tyvärr har vi mötts av motsatsen.

En tystnad från SKR:s sida. Vi har all respekt för att det är mycket till och från, men våra frågor är befogade och behöver svar.

Hyrstopp i flera regioner, med Stockholm som kronan på verket. Hyrstopp är ungefär så långt ifrån en konstruktiv samverkan som man kan komma. Verksamheterna skriker högt om att det inte är hållbart. Men som politiskt slagträ är det ett effektivt sätt att arbeta rent kommunikativt om man vill ha en vi-mot-dem-mentalitet (i detta fall gentemot vårdbemanningsbranschen) i stället för att se till hur patienterna ska få så bra vård som möjligt av anställda som inte är överbelastade och överarbetade.

* Ett “blame-game” där olika parter skyller på varandra i stället för att lösa problemet. Vi förstår att vi fortfarande är långt ifrån en långsiktig lösning men tror knappast att peka finger på varandra tar oss dit.

En debatt om vad individer tjänar snarare än en debatt om hur vi ska kunna skapa kvalitativa vårdplatser för patienter med tydliga behov av just det.

Vi lyfter återigen vikten av att släppa den prestige som verkar utmärka detta ämne och istället skapa bra förutsättningar för vårdpersonalen, oavsett vilken arbetsgivare de väljer. I dag upphandlas vårdbemanning på ett sätt som såväl verksamheterna som bemanningsbranschen ser som mindre konstruktivt och som dessutom inte gynnar dem som ska jobba inom vården. Hade man skapat dessa förutsättningar, genom att prata med dem som vill jobba inom vården och dem som vill leverera dessa tjänster, tror vi att diskussionen hade handlat om något annat än den gör i dag.

Den 1 mars skrev Meybod Kia en replik på vårt debattinlägg som verkligen visar på vikten av att starta dialogen och faktiskt se till att skapa en trovärdig samverkan mellan vår bransch och motparten. Vi är, som vi skriver, medvetna om att det historiskt – och säkert även i dag – har funnits saker som kan bli bättre även från vår sida. Men genom att införa det vi föreslår skulle vi kunna eliminera många av dessa problem och fokusera på att ge en bättre vård till patienterna.

Meybod Kia ber oss även att vara transparenta med vad vi tjänar på att hyra ut personal till vården. Om detta är ett önskemål skulle vi absolut kunna bidra med det, som en del i ett större omtag i samverkan med SKR. Vi är helt eniga med Meybod Kia om att vi vill ha en högre kvalitet och kontinuitet inom vården – men vi tror inte att anställningsformen behöver vara nyckeln till detta.

Just nu sitter en hel del vårdpersonal på läktaren eller avbytarbänken medan den underbemannade sjukvården kämpar för fullt på planen. Vi har försatt oss i en orimlig sits, utifrån både patienternas och personalens perspektiv. Låt oss komma fram till en bättre lösning tillsammans!

Vi sträcker åter ut handen till SKR, med en konstruktiv ansats att gemensamt lösa ett stort problem. Låt oss sätta oss tillsammans och se till att skapa förutsättningar för en konkret förbättring av samarbetsklimatet och en konkret förbättring av hälso- och sjukvården.

Vi öppnar kalendrarna och är redo när ni är! Vad sägs om att ses till exempel den 13 april klockan 15, eller 14 april klockan 14, och samla samtliga berörda aktörer?

Magnus Lejelöv, vd Colivia Sweden

Torbjörn Ferndahl, vd ABC Doctor

Arvin Ali, vd Stensjö Vårdresurs

Magnus Lundqvist, vd Sjuksyrra

Erik Hellgren, vd Agito