Testa Colivia-appen
Testa Colivia-appen
Colivia logga
close

Ladda ner appen genom att scanna koden med din mobilkamera.

Testa Colivia-appen

  • Helt gratis
  • Se alla uppdrag och matcha rätt
  • Planera och tidsrapportera
  • Kommunicera med oss
  • Scheman, ersättning och mer

Blogg

Debatt - Sjukvården klarar sig inte utan bemanningspersonal

30 mars, 2023

Det börjar bli tröttsamt med nidbilden av bemanningspersonal inom vården. Vi gör rigorösa kvalitets- och bakgrundskontroller av den personal vi hyr ut till vården och är trygga i att vi fångar upp eventuella problematiska konsulter, skriver Magnus Lejelöv, VD för Colivia tillsammans med Torbjorn Ferndahl från ABC Doctor, Erik Hellgren från Agito, Arvin Ali från Stensjö Vårdresurs och Magnus Lundqvist från Sjuksyrra AB.

I Altinget skriver tre KD-politiker om vårdbemanning och hur en marknad skulle kunna justeras för att bli än effektivare och mer samarbetsinriktad sådan. Debattinlägget har ett antal felaktiga antaganden i sig men låt oss inte börja med pajkastning, utan ta tillvara på anslaget. Det liknar väldigt mycket de som vi har lyft i två artiklar i Dagens Medicin 

”Rätt använt så är inhyrd bemanningspersonal en bra möjlighet för regionerna att klara såväl bemanning som vårdkvalitet och god ekonomisk hushållning.” Debattörerna beskriver möjligheten med ovanstående ord och vi kan bara hålla med. Det som kanske skiljer oss åt är hur vi tar oss dit. Låt oss bryta ned det hela, helt enkelt.

Vårdkvalitet i centrum

Rätt använt. Det är ju alltid svårt att veta vad som är rätt använt men vi anser att det finns två rätt tydliga områden som borde inkluderas i detta. Att precis som i andra industrier täcka upp för sjukdom, arbetstoppar och uppsägningar. Men även att skapa luft i systemet och skapa möjligheter för den fasta personalen att kunna göra sitt jobb under rimliga arbetsförhållanden. Om en avdelning tar in en resurs för att skapa luft i systemet kan den fasta personalens villkor bli bättre och mer flexibla under en tid.

God ekonomisk hushållning. Om regioner och kommuner förbättrar sin framförhållning, tydlighet och transparens kan vi från bemanningssidan förtydliga och underlätta den ekonomiska hushållningen. Finns förutsättningar och långsiktighet är vi naturligtvis intresserade av att hitta just långsiktiga lösningar som gynnar alla fyra parter (det offentliga, bemanningsföretagen, de arbetande konsulterna och framförallt patienterna). Självklart kommer det alltid uppkomma plötsliga behov, men ju mer framförhållning båda parter kan ha desto mer kan vi underlätta för varandra.

Vårdkvalitet. Den här delen är en nyckel för oss. Vi är rätt trötta på nidbilden som finns kring bemanningsföretag som slänger ut farliga läkare och sköterskor till vården. Vi gör rigorösa kvalitets- och bakgrundskontroller av den personal vi hyr ut till vården och är trygga i att vi fångar upp eventuella problematiska konsulter. Vi är mer än gärna transparenta med detta kontra motparten och tar gärna en dialog kring hur vi ska lösa detta till nöje för alla. Vårdkvalitet måste alltid stå i centrum.

”Vi behöver anpassa vården efter hur personalen vill arbeta och inte tvärtom”

Fråga varför konsulten väljer bort regionen

Låt oss lära av de som arbetar för oss och skapa en förståelse för varför de väljer just bemanning. Vi lovar att det inte bara handlar om lön utan aspekter såsom flexibilitet, uppskattning, närvarande chefer och möjlighet att påverka är minst lika centrala.

En konsult väljer bort regionen och således mycket av tryggheten i anställningsformen, ofta är jobben långt hemifrån och endast fokuserade på produktion. Om så många är beredda att sova ensamma på ett vandrarhem och missa tid med sin familj och ändå tycker att det är värt det är det en signal vi behöver lyssna på som system. Vi behöver anpassa vården efter hur personalen vill arbeta och inte tvärtom.

Vi ser fram emot att diskutera vidare kring denna fråga – med debattörerna, med facken och med SKR. Vi tror stenhårt på att bemanning kommer att vara nödvändigt i dag och i framtiden och hoppas att vi tillsammans kan skapa en marknad där bemanning ses som ett positivt komplement till den ordinarie vården.